PANTHEON Konferenca 2024

Splošni pogoji

za udeležbo na konferenci

SPLOŠNI POGOJI

Splošni pogoji urejajo namen in pogoje, pod katerimi bo potekal dogodek PANTHEON KONFERENCA 2024 (v nadaljevanju: dogodek), ki ga organizira podjetje Datalab SI d.o.o. (v nadaljevanju: organizator), način prijave nanj, pogoje udeležbe in postopek morebitne odjave pred njegovo izvedbo.

Splošni pogoji so sestavni del prijave na vsak dogodek. Posameznik, ki se prijavi na katerikoli dogodek, v celoti, nepreklicno in brezpogojno sprejema te splošne pogoje, objavljene na spletni strani konferenca.datalab.si/splosni-pogoji-udelezbe.

​PRIJAVA NA DOGODEK

Prijava na dogodek se izvede z izpolnitvijo prijavnega obrazca na spletni strani konferenca.datalab.si, kjer mora posameznik obvezno navesti svoje podatke (ime, priimek, podjetje, e-naslov, vlogo v podjetju in GSM številko). Posameznik z vpisom teh podatkov jamči, da so ti resnični, pravilni in popolni. Predhodna prijava na dogodek je obvezna, saj je število mest omejeno. Na dogodek lahko posameznik prijavi samo sebe osebno.

VIP prijave:

  • Rok za prijave VIP povabljencev: po opredelitvi organizatorja.
  • Ob prijavi morate v polje VIP promo obvezno vnesti kodo, ki vam bo dodeljena. Brez vpisa VIP promo kode bo prijava upoštevana in zaračunana kot običajna prijava.
  • Nepotrjene VIP kotizacije se ne morejo pretvoriti v popuste na pakete ali vračati v obliki denarja.
  • VIP karta ni prenosljiva, razen v dogovoru in z vednostjo in odobritvijo organizatorja.
  • Če podjetje preseže kvoto dodeljenih VIP kart, se presežek smatra kot plačljiva kotizacija.

S prijavo se posameznik tudi strinja in dovoljuje, da organizator dogodek snema in/ali fotografira ter po dogodku posnetke javno objavi.

Dogodek se lahko v celoti ali delno zvočno/vizualno snema. S prijavo posameznik soglaša, da lahko organizator takšne posnetke uporablja in distribuira za namene usposabljanja, oglaševanja in dokumentiranja.

S prijavo na dogodek vsi udeleženci soglašajo, da lahko organizator uporabi vse fotografije ter avdio in video vsebine, ki morda prikazujejo udeležence. Organizator si pridržuje pravico do uporabe tega gradiva v promocijske namene, objavo v medijih in na spletu ter v raziskovalne in/ali izobraževalne namene. Udeleženci se odpovedujejo uveljavljanju kakršnih koli avtorskih ali drugih pravic v zvezi z njihovo omembo ali podobo. Udeleženci se zavedajo, da organizator ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi objave gradiva, v katerem so omenjeni ali prikazani udeleženci.

UDELEŽBA NA DOGODKU

Udeležba na dogodku je brezplačna ali plačljiva, vendar je predhodna prijava nanj obvezna. Posameznik si stroške prevoza na dogodek ali druge stroške, ki bi nastali v okviru prijave ali udeležbe na dogodku, krije sam. Dogodka se udeležuje prostovoljno. Odpoved prijave na dogodek lahko sporoči pisno po e-pošti na naslov konferenca@datalab.si.

ODPOVED DOGODKA S STRANI ORGANIZATORJA

Organizator si pridržuje pravico, da vsebino dogodka prilagodi ter v primeru premajhnega števila zainteresiranih, višje sile ali drugega razloga dogodek terminsko ali lokacijsko prilagodi ali odpove. O morebitni odpovedi bo organizator obvestil prijavljene na dogodek najkasneje dan pred dogodkom in sicer z SMS-sporočilom in/ali prek elektronske pošte na e-naslov, ki ga je posameznik navedel v prijavi na dogodek.

Organizator si prav tako pridržuje pravico, da osebi, ki bi motila potek dogodka oz. se na dogodku ne bi vedla primerno, prepove udeležbo na dogodku oz. jo prosi, da prostor dogodka zapusti. V takšnem primeru ali v primeru odpovedi organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo udeležencu.

ODPOVED DOGODKA S STRANI UDELEŽENCA

Udeleženec ima pravico da odpove svojo udeležbo na dogodku. To lahko stori pisno na konferenca@datalab.si najkasneje do 16. 3. 2024.

VIP odjave:
Ob potrditvi vaše VIP prijave bo organizator za vas zagotovil prigrizke, kosila, okrepčila in materiale za konferenco. Zaradi povezanih stroškov vas prosimo, da vašo morebitno odjavo evidentirate do najkasneje 16. 3. 2024 pisno na naslov organizatorja konferenca@datalab.si. Če se do navedenega roka ne boste odjavili, vam bomo morali obračunati 100 % kotizacije za PANTHEON konferenco 2024, saj je bilo vaše mesto rezervirano in ga ni bilo mogoče predati drugim gostom.

V primeru, da udeleženec svojo udeležbo odpove v drugačni obliki (na ne zgoraj navedeni elektronski naslov) ali po izteku zadnjega roka za odpoved, ima organizator pravico obračunati 100 % vrednost kotizacije.

UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Upravljalec zbirke osebnih podatkov, zbranih v okviru prijave na dogodek ali drugače v okviru dogodka, je organizator, ki se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam. Nameni so opredeljeni na prijavnem obrazcu na spletni strani konferenca.datalab.si.

VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV

Ti splošni pogoji veljajo od 1. 1. 2024 naprej ter se nanašajo na dogodek PANTHEON konferenca 2024 v organizaciji podjetja Datalab SI d.o.o.